Πακέτα Εργασίας

milestone 3

ΠΕ 1: 

Διαχείριση και Συντονισμός Έργου

Ημερομηνία Έναρξης: 01/12/2019 

Ημερομηνία Λήξης: 30/11/2021 

Προϋπολογισμός:  61.721,50 €

ΠΕ 2: 

Επικοινωνία και Διάχυση

Ημερομηνία Έναρξης: 01/12/2019

Ημερομηνία Λήξης: 30/11/2021

Προϋπολογισμός:  28.913,05 €

ΠΕ 3: 

Πολιτιστικές Υποδομές & Εξοπλισμός

Ημερομηνία Έναρξης: 01/12/2019

Ημερομηνία Λήξης: 30/11/2021

Προϋπολογισμός:  675.339,45 €

ΠΕ 4: 

Πολιτιστικά Φεστιβάλ & Εκδηλώσεις

Ημερομηνία Έναρξης: 01/12/2019

Ημερομηνία Λήξης: 30/11/2021

Προϋπολογισμός:  172.196,00 €

Σύνολο:  938.170,00 €