Δικαιούχοι

Δήμος Δωδώνης

Ο Δήμος Δωδώνης βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων και στην Περιφέρεια Ηπείρου. Ο σημερινός Δήμος δημιουργήθηκε κατά τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης του 2011 με τη συγχώνευση 4 πρώην Δήμων που έγιναν Δημοτικές Ενότητες. Ο Δήμος Δωδώνης καλύπτει έκταση 658.880 στρεμμάτων και έχει πληθυσμό 10.130 κατοίκους. Η Δωδώνη είναι ένα πολιτιστικό και τουριστικό κέντρο της Ηπείρου με πολλούς τουριστικούς πόρους, μεταξύ των οποίων το αρχαίο θέατρο της Δωδώνης, ένα από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα.

Ο Δήμος έχει 74 υπαλλήλους που καλύπτουν όλες τις διοικητικές και τεχνικές ανάγκες. Το προσωπικό έχει σημαντική εμπειρία σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα Προγράμματα έχοντας συμμετάσχει έργα στο πλαίσιο των URBACT, Interreg Ελλάδα-Αλβανία 2000-2006 & 2007-2013, LEADER, LEADER +, EQUAL, OPAAH, INTERREG Ελλάδα-Ιταλία 2000-2006 Κοινωνία της Πληροφορίας και άλλα. 

Όλα τα τμήματα του Δήμου είναι επαρκώς στελεχωμένα με μόνιμο επιστημονικό προσωπικό σχετικής εξειδίκευσης, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών, γεωτεχνικών και τεχνικών επιστημών, καθώς και με διοικητικούς υπαλλήλους.

Διεύθυνση: Αγία Κυριακή Θεριακησίου, 45500, Ιωάννινα
Χώρα: Ελλάδα
Ιστοσελίδα: www.dodoni.gr
E-mail: info@1239.syzefxis.gov.gr

Δήμος Φοινίκης

Ο Δήμος Φοινίκης βρίσκεται στην περιοχή της Αυλώνας. Περιλαμβάνει 58 χωριά, τα οποία κατοικούνται κυρίως από τα μέλη της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία. Η συνολική έκταση του Δήμου είναι 44.100 στρέμματα, πλούσια σε αρχαιολογικά και φυσικά μνημεία, τα οποία στο μέλλον μπορούν να προσφέρουν οικονομική ανάπτυξη μέσω του τουρισμού. Το προσωπικό του, 200 σε αριθμό, αποτελείται από διοικητικό προσωπικό, ειδικό σε όλους τους τομείς και εξειδικευμένους εργαζόμενους. Επιπλέον, διαθέτει εμπειρία στη διαχείριση προγραμμάτων της ΕΕ, στη διαχείριση ανθρώπινων πόρων και στην τεχνογνωσία πληροφορικής. Ο Δήμος έχει αποκτήσει επαρκή εμπειρία από έργα Interreg όπως το MileSTONES I & II, το RHYTHM και το NCNET

Διεύθυνση: Αυλώνα, Φοινίκη 9716
Χώρα: Αλβανία
Ιστοσελίδα: www.bfiniq.gov.al
E-mail: info@1239.syzefxis.gov.gr

Δήμος Πρέβεζας

Ο Δήμος Πρέβεζας βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητας Πρέβεζας και στη Περιφέρεια Ηπείρου. Ο σημερινός Δήμος δημιουργήθηκε κατά τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης του 2011 με τη συγχώνευση 3 πρώην Δήμων που έγιναν Δημοτικές Ενότητες. Ο Δήμος της Πρέβεζας καλύπτει μια έκταση 66, 8 km2, ενώ ο πληθυσμός υπολογίζεται σε 31.733 πολίτες, σύμφωνα με την απογραφή του 2011. Ο Δήμος απασχολεί περισσότερους από 90 υπαλλήλους που καλύπτουν όλες τις διοικητικές και τεχνικές ανάγκες. Το προσωπικό έχει σημαντική εμπειρία σε θέματα εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων που έχουν συμμετάσχει σε πολλά παρόμοια έργα. Έχει εμπειρία στην υλοποίηση περιφερειακών έργων που χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία. Ο Δήμος έχει εκπονήσει ένα Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια της Πρέβεζας, συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΤΠΑ.

Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2, 48100, Πρέβεζα
Χώρα: Ελλάδα
Ιστοσελίδα: www.dimosprevezas.gr
E-mail: contact@1485.syzefxis.gov.gr

Περιφερειακή Διεύθυνση Εθνικού Πολιτισμού της Αυλώνας

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εθνικού Πολιτισμού της Αυλώνας (RDCH-VLORA) είναι ένας δημόσιος οργανισμός που υπάγεται στο Υπουργείο Πολιτισμού της Αλβανίας. Ο κύριος στόχος του ιδρύματος είναι να διατηρεί και να προωθεί τις απτές και άυλες αξίες της πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή ευθύνης της.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πολιτιστικής Κληρονομιάς διαχειρίζεται και είναι υπεύθυνη για 3 αρχαιολογικούς χώρους, 6 ιστορικά κέντρα, 45 προστατευόμενες αρχαιολογικές περιοχές και περίπου 230 πολιτιστικά μνημεία όπως κάστρα, γέφυρες, εκκλησίες, τζαμιά, σπίτια, αρχαία καζάνια κ.λπ The  Το ίδρυμα είναι υπεύθυνο και έχει το καθήκον να παρακολουθεί όλες τις παρεμβάσεις αποκατάστασης, συντήρησης ή αστικής αναζωογόνησης. Διαθέτει τμήμα αποκατάστασης που σχεδιάζει πάνω από 20 έργα αποκατάστασης κάθε χρόνο.

Η διεύθυνση δραστηριοποιείται επίσης στη διατήρηση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς κατά τη διάρκεια του έτους διοργανώνει περισσότερες από 80 διαφορετικές πολιτιστικές δραστηριότητες, όπως συναυλίες, φεστιβάλ, εκθέσεις χειροτεχνίας, θεατρικές παραστάσεις και άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες.

Διεύθυνση: Σουλειμάν Ντελβίνα 56, Αυλώνα
Χώρα: Αλβανία
Ιστοσελίδα: www.drkkvlore.gov.al
E-mail: drkkvlore@yahoo.com