Αντικείμενο Έργου

milestone 3

Ο γενικός στόχος του έργου MileSTONES III είναι η βελτίωση της ικανότητας διαχείρισης και αναζωογόνησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και η υποστήριξη της τουριστικής ανάπτυξης.

Στόχοι

Στο πλαίσιο αυτό, το έργο MileSTONES III έχει σχεδιαστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ειδικό Στόχο 2.1 του Προγράμματος «Διατήρηση πολιτιστικών και φυσικών πόρων ως προαπαιτούμενο για την τουριστική ανάπτυξη στη διασυνοριακή περιοχή».

Επιπλέον, το έργο στοχεύει:

1. Στη δημιουργία πρόσθετων εργαλείων ανάδειξης της τοπικής και περιφερειακής πολιτιστικής κληρονομιάς.  

2. Στη διατήρηση του μεγέθους του με της φήμης του με την πάροδο του χρόνου με την πραγματοποίηση προωθητικών δραστηριοτήτων.  

3. Στην καθιέρωση πολιτιστικών γεγονότων υψηλών επιδόσεων και μεγάλης εμβέλειας.

4. Στην ανάπτυξη της ικανότητας για τη βιώσιμη αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων.

5. Στην εκπαίδευση των επαγγελματιών τουρισμού στο μάρκετινγκ της πολιτιστικής κληρονομιάς.

6. Στην ενδυνάμωση των τοπικών κοινοτήτων και εμπλοκή τους στο έργο σαν βασικούς παράγοντες.

7. Στη συντήρηση της διασυνοριακής πολιτιστικής κληρονομιάς.

8. Στη βελτίωση της προσβασιμότητας σε διασυνοριακά πολιτιστικά μνημεία.

milestone 3

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου MileSTONES III είναι:

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

• Δημιουργία ενός λαογραφικού εκθεσιακού χώρου στο Δήμο Δωδώνης.

• Ανακαίνιση και επανάχρηση ενός κτιρίου στο χωριό Λιβάδι για τη στέγαση λαογραφικής έκθεσης από το Δήμο Φοινίκης.

• Εργασίες αποκατάστασης στο κάστρο, τον ιερό ναό και το τζαμί της Κανίνα στην Αυλώνα.

• Οργάνωση διασυνοριακών πολιτιστικών φεστιβάλ από τους Δήμους Δωδώνης και Φοινίκης ως εργαλεία για τη δημιουργία τοπικών εκδηλώσεων μεγάλης κλίμακας για τη διμερή συνεργασία και την αναζωογόνηση της πολιτιστικής κληρονομιάς

• Δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων, με τη μορφή εκπαιδεύσεων και εκπόνησης μελετών.

• Δράσεις τουριστικής προβολής στις περιοχές των εταίρων (Δωδώνη, Πρέβεζα, Φοινίκη), οι οποίες περιλαμβάνουν δημιουργία πολιτιστικού ημερολογίου, ταξίδι εξοικείωσης δημοσιογράφων και παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού